انجام کلیه امور دفتر فنی، صورت وضعیت نویسی، تامین نیرو و ...

hiker-1149898_1280
«گروه دانش اندازه گیری» برآمده از خِرَد جمعی و هم اندیشی مهندسین مجرب است که دستیابی به نتایج مطلوب در پروژه ها را در دانش بنیان نمودن فرآیند اندازه گیری اجزا و ساختار آنها، می دانند. خدمات مهنـدسی مــا متره و برآورد و آنالیزبها صورت وضعیت موقت و قطعی تهیه ساختارشکست و برنامه زمانبندی برنامه ریزی و کنترل پروژه لایحه تاخیرات مدیریت ادعا (Claim) www.measuring-knowledge.ir 09397187318 ...