انجام امور متره، برآورد، آنالیز بها و ...

برای تهیه متره و ریزمتره، اقلام کارهای ساختمانی رشته ابنیه و معماری به تفکیک گروه های جدول ذیل می باشد:
ردیف.................... شرح....................................................................بهای واحد (کف تا سقف)
1..............ساختمانهای با مساحت کمتر از 100 در هر طبقه............................. 4.000.000 ریال
2..............ساختمانهای با مساحت 100 الی 200متر در هر طبقه....................... 5.000.000
3..............ساختمانهای با مساحت 200 الی 300 متر در هر طبقه.......................6.000.000
4..............ساختمانهای با مساحت 300 الی 500 متر در هر طبقه.......................7.000.000
5..............ساختمانهای با مساحت 500 الی 750 متر در هر طبقه.......................8.000.000
6..............ساختمانهای با مساحت 750 الی 1000 متر در هر طبقه.....................9.000.000
7..............ساختمانهای با مساحت 1000 الی 1500 متر در هر طبقه...................10.000.000
8..............فونداسیون و پیلوت برای هر ساختمان............................................. بهای واحد هر طبقه ساختمان

در صورت تهیه صورتهای مالی و تنظیم جداول برآورد هزینه پروژه و اعمال آنها در فرمهای برآورد مالی، به مبالغ ذکر شده در جدول فوق مقدار 1.000.000 ریال به بهای واحد هر ردیف اضافه میگردد.

برای تهیه متره و ریزمتره فونداسیون شامل: تهیه ریزمتره آرماتورهای مصرفی فونداسیون، تهیه جدول مشخصات فنی آرماتورها و مقدار میلگرد مورد نیاز (لیستوفر) و تهیه ریزمتره بتن ریزی فونداسیون، به مبلغ کل صورت وضعیت مقدار 50٪ بهای واحد به هر ردیف جدول فوق اضافه میگردد.

برای تهیه متره و ریزمتره نمای ساختمان با ساختار و اشکال نامنتظم با شکستگی، فرو رفتگی، برآمدگی و ... فراوان به عنوان آیتم مجزا منظور گردیده و مبلغ آن به صورت توافقی با  کارفرما به مبلغ صورت وضعیت اضافه میگردد.

تماس:
09397187318
09112778489

www.imanweb.ir
info@imanweb.ir

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عکس خوانده نمی‌شود