انجام کلیه امور دفتر فنی، صورت وضعیت نویسی، تامین نیرو و ...

hiker-1149898_1280
«گروه دانش اندازه گیری» برآمده از خِرَد جمعی و هم اندیشی مهندسین مجرب است که دستیابی به نتایج مطلوب در پروژه ها را در دانش بنیان نمودن فرآیند اندازه گیری اجزا و ساختار آنها، می دانند. خدمات مهنـدسی مــا متره و برآورد و آنالیزبها صورت وضعیت موقت و قطعی تهیه ساختارشکست و برنامه زمانبندی برنامه ریزی و کنترل پروژه لایحه تاخیرات مدیریت ادعا (Claim) www.measuring-knowledge.ir 09397187318 ...

انجام امور متره، برآورد، آنالیز بها و ...

hiker-1149898_1280
برای تهیه متره و ریزمتره، اقلام کارهای ساختمانی رشته ابنیه و معماری به تفکیک گروه های جدول ذیل می باشد: ردیف.................... شرح....................................................................بهای واحد (کف تا سقف) 1..............ساختمانهای با مساحت کمتر از 100 در هر طبقه............................. 4.000.000 ریال 2..............ساختمانهای با مساحت 100 الی 200متر در هر طبقه....................... 5.000.000 3..............ساختمانهای با مساحت 200 الی 300 متر در هر طبقه.......................6.000.000 4..............ساختمانهای با مساحت ...